Afkicken van een verslaving is vaak moeilijk. Afkicken gaat vaak gepaard met verschillende ontwenningsverschijnselen, die variëren per type verslaving. Zo heeft het afkicken van een drugsverslaving vaak een ander karakter dan het afkicken van bijvoorbeeld een internetverslaving. Toch zijn er bij het afkicken wel een paar grote gemene delers. Denk hierbij aan het ervaren van gevoelens van angst, stress maar bijvoorbeeld ook gevoelens van depressie. CBD (cannabidiol) staat bekend vanwege de eigenschappen verlichting te bieden bij deze ervaringen. CBD wordt dan ook steeds vaker ingezet binnen een traject van afkicken. Hieronder lichten we het een en ander verder toe.

Wat is CBD precies?

CBD staat voor cannabidiol en is het niet-psychoactieve deel van de hennepplant. Je kunt na het nemen van CBD dus niet ‘high’ of ‘stoned’ worden. CBD werkt samen met het endocannabinoide systeem dat verantwoordelijk is voor het reguleren van tal van functies in het lichaam. Denk hier hierbij aan het reguleren van pijnprikkels, maar ook de hormoonhuishouding, de slaap en nog veel meer. CBD ondersteunt de werking van dit systeem en wanneer deze optimaal functioneert, verlopen allerlei processen beter. Zo kun je dus indirect baat hebben bij het nemen van CBD en kan het voor talloze doeleinden worden ingezet, zoals bijvoorbeeld als ondersteuning bij het afkicken.

Wat is een verslaving

Je kunt aan zoveel dingen verslaafd zijn, van gokken tot aan drank en van shoppen tot aan internet en nog talloze andere zaken. Een verslaving heeft vaak een negatief effect op zowel lichaam als geest en kan een grote negatieve invloed hebben op het dagelijks leven. Zo kan het zelfs vriendschappen, financiën, je familie maar bijvoorbeeld ook werk zwaar beïnvloeden, op een negatieve manier. Van een verslaving afkomen is vaak moeilijk. Mensen die verslaafd zijn verlangen naar een bepaalde craving: een diep verlangen naar een bepaald middel of gedrag. Omdat je je vaak niet goed voelt en ook te maken kan hebben met gevoelens van neerslachtigheid, maakt het afkicken extra lastig. Vaak is professionele begeleiding een must en soms wordt ook bepaalde medicatie ingezet wanneer mensen bijvoorbeeld van een drugsverslaving moeten afkicken.

Waarom afkicken vaak zo moeilijk is

Vaak heb je professionele hulp nodig bij het afkicken van een verslaving. Nederland, en ook het buitenland, kent talloze verslavingsklinieken waar mensen terecht kunnen voor professionele begeleiding. Wanneer je kiest voor opname in een verslavingskliniek dan maak je een duidelijke keuze: je wilt echt van je verslaving af en bent bereid dat niet alleen te doen. Een dapper besluit waarbij je soms al binnen 24 uur direct kan worden opgenomen in een afkickkliniek. Afhankelijk van de afkickkliniek waar je terecht komt kun je mogelijk wel of geen CBD inzetten binnen het traject van afkicken. De specialisten binnen de verslavingszorg zijn zeer kundig en kunnen hierin professioneel advies en begeleiding bieden. CBD kan bij de ene verslaving wellicht meer aan de orde zijn dan bij een ander type verslaving, zoals bijvoorbeeld een verslaving aan drugs waar juist onafhankelijkheid van middelen een van de doelstellingen is.

Onderzoek naar de rol van CBD bij verslaving

In 2015 is een onderzoek gepubliceerd dat de rol van CBD bij het afkicken nader heeft onderzocht. Dit onderzoek werd uitgevoerd op ratten die verslaafd waren aan morfine. Binnen dit onderzoek kregen de ratten tegelijkertijd met een dosis morfine ook CBD toegediend. Bij deze ratten bleek dat ze hierna minder behoefte hadden aan een nieuwe dosis morfine. Ditzelfde bleek wanneer cocaïne in combinatie met CBD werd gegeven. Niet alleen bij dieren, ook onder mensen is onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van CBD binnen een afkicktraject. Dit onderzoek werd in 2019 gepubliceerd. Een groep van mannen en vrouwen die verslaafd waren geweest aan heroïne werden gevolgd. CBD werd hierbij vooral ingezet om een mogelijke terugval te helpen voorkomen. Dit onderzoek heeft in totaal drie dagen geduurd waarbij aan het einde duidelijk de conclusie kon worden getrokken dat deelnemers die CBD toegediend kregen minder snel last kregen van cravings bij het zien van bepaald beeldmateriaal, dit in tegenstelling tot de placebogroep. Hun gevoelens van angst waren ook lager dan dat van de andere (placebogroep, net als hun cortisol levels.

CBD inzetten als middel bij het afkicken

We weten nog niet precies hoe CBD precies kan ondersteunen bij het afkicken, maar wat we wel weten is dat CBD net als een verslaving inspeelt op het beloningssysteem van de hersenen. Ook is er vanuit verschillende onderzoek duidelijk gebleken dat CBD gevoelens van angst en stress kan helpen verminderen, maar bijvoorbeeld ook het reguleren van gevoelens of emoties. Mogelijk kan CBD dan ook zeker de voortgang van het afkickproces op positieve wijze beïnvloeden. Om echt harde uitspraken te doen is meer bewijs nodig, met name vanuit onderzoek onder mensen. denk je erover na om CBD in te zetten wanneer je gaat afkicken? Raadpleeg dan altijd een arts voordat je CBD inzet als hulpmiddel. Zeker wanneer je ook andere medicatie toegediend krijgt, dit dient altijd onder professionele begeleiding te gebeuren.